Fotografia architektury średniowiecznej

Fotografowane i zwiedzanie zabytków architektury obronnej z czasów średniowiecznych to przedsięwzięcie, które realizuje od roku 2012. Priorytetem jest oczywiście skatalogowanie obiektów w kraju, jednak docelowo nie zabraknie także zdjęć zamków z innych europejskich krajów.

Zamek